Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Индивидуалност и/или Търговска екипност

Наличието на поне двама служители в организацията, които имат основна задача да взаимодействат с клиенти, да популяризират и продават предлаганите продукти и услуги на компанията, вече изисква отделни управленски и мотивационни решения в постигането на една по-резултатна търговска среда.

Едни от най-често срещаните въпроси в управлението на търговските процеси са въпросите с най-правилният избор на стратегия за формиране и развитие на търговския отдел на компанията. Дали следва да бъде изпълнен с индивидуални търговци, т.нар. „Вълци единаци“ или пък следва да подберем служителите в отдела така, че всички те заедно да формират очакваният търговски резултат. Нещата стават още по-сложни и изпълнени с множество въпросителни, ако вече имате дългогодишно функциониращ търговски отдел, който бихте искали да мотивирате, но въпреки всички ваши усилия, резултатът не търпи основни изменения. Наблюдава се пасивност на служителите в отдела с или без придружаващо текучество на даден период от време. И в двата случая вече сте убедени, че промяната е необходима, но сте изпълнени с колебание от къде да започнете.

Консултантските ни услуги по структуриране и реструктуриране на търговската среда на компанията ни имат за цел да постигнете по-пълноценно разбиране на търговските процеси и умело, внасяйки необходимите управленски и мотивационни решения, да водите към успех, и успех, и успех. Разбира се, не е толкова лесно за постигане. 

В Assesston ще погледнем детайлно дейността на компанията ви и гамата от продукти и услуги. Ще анализираме съществуващата търговска среда и търговският отдел от гледна точка на човешки потенциал от умения, без значение дали е концентриран на една или повече локации. Ще преценим наличните търговски инструменти и възможността на екипа (разбираме също и екипа от индивидуалисти) да боравят с тях при формирането на очаквания търговски резултат. Не на последно място, ще погледнем в наложената с времето мотивационна система за постигане на добри резултати, като ако не разполагате с такава, ефективно ще ви насочим към началните стъпки по внедряването й в отдела и организацията. Ще ви дадем най-ценните съвети за бъдещо развитие на търговската среда в компанията, базирани на съвременните практики и трендове за развитие на човешкия потенциал на работното място, пречупени през призмата на над 25-годишният ни опит в продажбите, изграждането на търговски личности и синергично функциониращи екипи.

Отправи запитване