Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Клиентска удовлетвореност

Лоялният клиент струва 10 пъти повече от всеки нов!

Важността от клиентската удовлетвореност е значима във всеки етап от дейността ви, независимо дали сте малка компания или развита корпоративна структура. Всъщност, значимостта на клиентската удовлетвореност за компанията е еднаква, но резултатите от това дали обръщате необходимото внимание и необходимата грижа за да генерирате доволни клиенти, в зависимост от размера на компанията ви, за едни период от време може значително да спомогне за развитието на бизнеса ви или да ви нанесе трудно поправими щети.

Факторите, които допринасят за успеха на бизнеса са многобройни, а удовлетвореността на клиентите е един от най-важните. Наред с добрата работа, постигането на висока клиентска удовлетвореност ще ви помогне да имате все повече лоялни клиенти, които са посланици на вашата компания. Те не само ще споделят за закупеният от вас продукт или услуга пред приятели и познати, а ще свършат една не малка част от работата на търговски отдел, а именно: да спечелите доверието на всеки нов клиент. Ако пренебрегвате удовлетвореността на клиентите си, не очаквайте друго освен тяхното равнодушие.

Лоялният клиент струва 10 пъти повече от всеки нов!
 
Изследването и начертаването на мерки за проследяване, гарантиране и развитие на клиентската удовлетвореност на вашата компания е задължителен елемент от успешния бизнес модел на управление. Колкото повече време отделяте в развитието й към стратегия за клиентско изживяване, толкова по-успешно настоящите ви клиенти ще останат с вас с години.
 
С нас ще можете да погледнете процесите в компанията ви с независим поглед. Ще преценим как работи в компанията ви:
- Системата за проследяване на клиентската удовлетвореност;
- Изследването на клиентската удовлетвореност и начертаване на мерки за подобрение;
- Клиентската удовлетвореност, като основен мотиватор на нашите клиенти.
 
Независимо от размера на компанията ви и етапа от нейното развитие, Assesston ще ви подаде възможните посоки за оптимизация на основните клиентски процеси и пътят за постигане на по-добри резултати в клиентската удовлетвореност.
 
Отправи запитване