Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Модел/и за повишаване на търговските резултати

Съвкупността от взаимно свързани решения за повишаване на търговските резултати се изразява във вид на модел със специфична зона за подобрения. В зависимост от обхвата на модела за повишаване на търговските резултати, могат да бъдат засегнати от една до множество целеви зони за подобрение, чрез директни или косвени фактори за влияние върху мотивацията за постигане на резултати в отдела или организацията.

Стандартните модели за повишаване на търговските резултати са десетки. Те работят ефективно най-вероятно не само във вашата организация, а също и в компанията до вас, въпреки разликата в предлаганите от вас и втората компания продукти и услуги. Редица модели, нови за вас, биха намерили място и във вашата корпоративна култура. Често в желанието си да постигнем по-добро постижение, прибягваме до „усвояване“ на добри практики, за които сме научили в приятелски разговор с наш бизнес партньор или в специализиран форум по търговска оптимизация. Дали всичко това би дало очакваният от вас резултат?
 
Ние няма да импровизираме или „опипаме“ вероятностите за постигане на по-добро постижение. В Assesston ще ви дадем препоръка за внедряване на комплекс от модели за повишаване на търговските резултати, създаден въз основа на вашите очаквания, възможности за имплементиране в организацията и постигане на реално измерими резултати чрез нея. Ще ви дадем нашите препоръки за подобрение на изоставащите от търговска гледна точка зони и препоръки за подсилване, и надграждане на всяко добре функциониращо в организацията ви търговско решение.
 
Крайната цел от взаимната ни работа е да достигнете до очакваните от вас резултати и подобрения в значително по-кратък срок, избягвайки често срещаните турбуленции от внасянето на всяка промяна. Да надградите освен вашите очаквания и реалните възможности за достигането им от вашият търговски отдел, чрез обща, целенасочена и ефективна работа.
 
Отправи запитване