Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Развитие на търговски екипи

Ако старта на работня ден в търговския отдел започва с привкус на забавление и резултатност, то вашата компания е успяла да развие един добре мотивиран, отговорен и резултатен търговски отдел.

Търговският екип от самото му начало е едно от предизвикателствата на компанията и устойчивия бизнес. Независимо от това дали сте в момента на подбор на първите си представители или вече ръководите добре организиран търговски състав, тази неимоверно важна съставка за успеха е постоянна придружена с внимание към качествата и очакваните постижения, и необходимостта от постоянна адаптация към външната среда – вашите клиенти. 

Подборът, формирането, поддържането и стратегическото развитие на успешен търговски екип е и една от основните задачи в стратегическото управление на компанията. Една среда, която трудно може да бъде частично или пълно поверена на външна компания, предвид комплекса от качества, които по същество биват делегирани на самият отдел и представителите в него – представителни, функционални, маркетингови, други. Ето защо, тази среда е прието да бъде развивана вътре в организацията и съответно й бъде гласувано необходимото постоянно внимание, гарантиращо положителният тренд на нейното развитие. Липсата на необходимото внимание върху търговският екип или пренебрегването му може да доведе до неочаквана загуба на пазарно присъствие или недостатъчно възползване от възможностите за привличане на нови пазари, или с други думи пропуснати ползи и нисък търговски резултат.

Кои са най-важните съставни части на един успешен търговски екип?

1.    Подбор на правилните кандидати, които успешно да влязат, владеят и развиват поверената им роля на търговец във вашата организация;
2.    Правилно разпределени отговорности и роли вътре в търговския отдел;
3.    Осигуряване на яснота при делегиране на очакваните резултати и отлична отчетност на постигнатите резултати;
4.    Коректно дефиниране и съблюдаване на необходимата за всеки отдел вътрешна и/или външна конкуренция;
5.    Програма от периодични вътрешни и външни търговски обучения, и обучения за сплотяване на екипа;
6.    Осигуряване на жива, комуникативна и динамична среда за генериране на идеи, и развитие на отдела, в зависимост от постиженията на компанията;
7.    Форма на трудово възнаграждение, базирана върху комплекса от делегирани стандартни функции и постигнатият търговски резултат.

Разбира се, необходимите мерки за постигане на успешен търговски отдел не се заключават само до гореизброените. Всяка компания и всеки екип имат своят комплекс от изисквания за поддръжка, развитие и гарантиране на висок търговски резултат.

Assesston и над 25-годишният ни опит в продажбите и формирането на успешни търговски екипи ще ви даде необходимата преценка за това, как да постъпите в днешната ситуацията и стратегически подредите плана за развитие на вашият отдел, привличането на нови пазари и развитието на компанията ви през продажбите.

Отправи запитване