Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Търговска политика

Търговската политика на една компания е инструмент за устойчиво развитие през годините.

Търговската политика на компанията е комплекс от вътрешни правила, принципи и процедури, които спомагат за определяне на ефективния начин за работа в организацията, установения и най-удачен процес на продажба, както и желаното поведение на всички участници в този процес, с цел облекчаване на комуникацията и сътрудничеството с настоящите и потенциалните клиенти на компанията. Едно своеобразно ноу-хау, което се развива и обогатява с годините на съществуване на организацията. 

Водени от силни и енергични лидери, стотици хиляди бизнеси по света работят и функционират без приета, написана и периодично развивана и допълвана търговска политика. Липсата на написана търговска политика в компанията не означава непременно липсата на такава, като цяло. Всички търговски процеси и утвърденият им начин за правене на търговия са елемент от същата. Въпросът е до кога тези компании могат да бъдат водени по същият начин и каква е дозата от допълнително внимание в управлението на всички процеси, без написана, оповестена и действително приета търговска политика в компанията – до загуба на важен за екипа член на компанията, до идването на малка локална или национална криза, до рязка смяна или еволюция на пазарните трендове и търсенето на предлаганият от компанията продукт или услуга? 

От друга страна, изразяването на желаното поведение на страните в търговския процес ведно с натрупаното ноу-хау в продажбите през годините в една написана търговска политика е силен инструмент за управление на продажбите на вашата компания. Приемайки търговската политика като такъв, поставяте основите на стратегическото управление на продажбите и гледната точка върху всички процеси, с които търговският процес взаимодейства. Създавате една книга от принципи, очаквания и граници, която следва да бъде на разположение на всеки служител в компанията ви и задължителна за тези от тях, които са обвързани с търговския процес. Търговската политика на компанията включва също:

o    Категоризация на клиентите (идеален клиент и видовете клиенти, с които компанията взаимодейства);
o    Кодекс на поведение към клиентите на компанията;
o    Ценова политика и ценова/и листа/и;
o    Регламент и обхват от възможни форми за разплащане (видове инструменти за разплащане от страна на клиентите и отражението им върху покупната цена);
o    Регламент за отсрочените и разсрочените плащания от клиентите;
o    Регламент за доставка на стоки и/или услуги към клиентите;
o    Политика по клиентска удовлетвореност;
o    Политика на доставчиците (допълнителни ко-продукти, продукти или частични услуги);
o    Форма и регламент на отчетността на търговските процеси;
o    Приетите показатели за успеха в продажбите.

В зависимост от големината на менажираната от вас организация и поставените цели по въвеждане на търговска политика в компанията, търговската политика може да включва и по-малка част от горе изредените елементи. Основен елемент при съставянето й следва да бъде единността и взаимовръзката между отделните регламентирани процеси, придружен с достъпност и яснота на задълженията и очакванията към всеки служител. 

Assesston е на ваше разположение да ви консултира по предстоящото оформяне на търговската политика на вашата компания и последващото й въвеждане и популяризиране сред служителите ви.

Отправи запитване