Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Търговски умения и похвати

Облик, поведение, жестове, навици, привички, мимика, реакции, отговорност, стремеж, желание, знание, етика, енергичност, съзнателното и подсъзнателно в нас.

Търговските умения и похвати са в базиса на клиентското обслужване. Представлявайки един комплекс от личностни и професионални действия на вашата индивидуалност, поднесени по определен начин, те могат да формират или да попречат да бъде достигната продажба. Успешната търговска личност притежава тези личностни и професионални черти на своята индивидуалност, които работят в синхрон с очакването на клиента и спомагат за успешното превръщане на намерението за покупка в акт на съгласие.

В основата на всички наши реакции пред клиентите са съзнателното и подсъзнателно в нас. Облик, поведение, жестове, навици, привички, мимика, реакции, отговорност, стремеж, желание, знание, етика, енергичност, „стремеж към дългосрочност“ са част от основните черти на вашата индивидуалност, които в Assesston поставяме на първо място в процеса по анализ и формиране на вашият бъдещ професионален търговски успех. Ще отговорим на множество въпроси, които ежедневно си задавате, като ще достигнем до техните отговори така, че да ви подкрепим в себеразбирането и формирането на едно по-добро „Аз“ на вашето работно място. Ще се концентрираме в най-важните качества на „Лицето“ на вашата компания – търговският екип или търговската единица, като:

  • Знание - изкуството да познаваш продукта си или услугата си в най-тънките детайли; да познаваш конкуренцията си, силните и слабите страни на своя пакет от клиентски мотиватори за покупка; да използваш гъвкаво информацията и нейното представяне в зависимост от ситуацията; 
  • Усещане - да усещаш какво клиентът иска да чуе от теб;
  • Активно слушане - да чуваш всичко, което клиентът ти не ти казва;
  • Синхронизация - да обединиш всичко научено от краткото прекарано време с клиента на първата среща и извлечеш най-важните фактори и мотиватори за неговата покупка. Да успееш да се поставиш в неговите обувки и видиш себе си от страната на убеждението;
  • Презентиране - да можеш да предаваш посланието си на езика на човека пред теб;
  • Активно водене на продажбата - да водиш клиента, а не да бъдеш воден. Умението да бъдеш сценарист, режисьор, главен герой и същевременно страничен наблюдател на това, което даваш на клиентът. Важността на добре планираното клиентско изживяване по пътя към покупката.
 
Крайният резултат от нашите търговски трайнинги ще помогне на вашият търговски отдел и компания да постигате по-бързи и по-дългосрочни резултати, придружени с по-висока клиентска удовлетворение и преживяване. Ще имате в ръцете си система, изградена с вас за вас, която ще можете да пренасяте на новите попълнения на отдела и компанията.
 
Отправи запитване