Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Търговско послание

Търговското послание е сентенцията от запознанството с вашата компания, продукт или услуга, която клиентът чувства, помни и търси в желанието си за покупка.

Независимо от индустрията и пазара в който оперирате, клиентите избират този продукт и услуга, който най-пълноценно покрива комплекса от клиентски предпочитания и очаквания. Всяка индустрия и пазар дават характеристиките на своят „идеален клиент“ и това следва да бъде ясно анализирано и взето предвид във формирането на търговското послание. Маркетинга, търговският процес, допълващите дейността отдели следва да работят плавно и последователно в продажбата и след продажбеното обслужване, и заедно да намерят своето място в това, което оставяме в съзнанието на клиентите.

При липса на синхрон в действията на различните представители на компанията, често добре формираното търговско послание бива ощетено и силата на мотивация към покупка или последваща покупка бива намалена. В стремежа си да привлечем повече пазарен дял, подсилваме търговското ни послание в началните стъпки на търговския процес, без да допринесем с необходимото в след продажбения процес и клиентско обслужване, и така да гарантираме устойчивостта му във времето. Това са едни от най-често подценяваните рискове във всеки бизнес, които биха могли да влияят негативно върху с разочарование и отлив на клиенти. 

В Assesston ще изследваме и преценим силата на въздействие на вашето търговско послание и неговата устойчивост във времето – както в търговският процес, така и сред съществуващите ви клиенти. Ще анализираме работата на различните отдели с директен досег до клиентите ви и начина по който си взаимодействат. Ще дадем своите предложения за подобрения на дейността на дружеството по стъпките на процеса по обслужване на вашите клиенти. Така ще имате необходимата информация за вземане на необходимите управленски и организационни действия там, където е необходимо. Цел и резултатът на взаимната ни работа е да подкрепим търговската дейност на компанията и спомогнем за устойчивото й развитие за в бъдеще.

Отправи запитване