Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Търговско представяне

Комплекс от стъпки по планиране на успеха в продажбите и постигането на високо клиентско задоволство.

Търговското представяне е комплекс от планирани действия в представяне на продукт или услуга, целящи иницииране и достигане до продажба. Търговското представяне спомага за въвеждането на даден продукт или услуга пред аудитория, която не познавате или аудитория, която е проявила интерес към вашите продукти или услуги, и желаете да привлечете за свои клиенти. Търговското представяне включва в себе си определени действия в отрязък от време, в който трябва да представите характеристиките на продукта или услугата, качествата и преимуществата им пред конкурентните продукт. Това обаче съвсем не е достатъчно.

Необходимо е да познавате добре своят продукт или услуга така, че да успеете да отговорите на всички възникнали в процеса на представяне въпроси от страна на клиентите. Същото важи и за продуктите и услугите на вашите основни конкуренти. Необходимо е да ги познавате, за да успявате да преодолеете евентуален по-силен клиентски интерес към предлагането на ваш конкурент. Независимо от вашето положителното представяне, трябва да сте готови да преодолеете всички пречки споделени и несподелени от страна на клиента колебания в неговият избор и успешно да приключите продажбата си.

Добре подготвеният търговец използващ личностните и професионалните си качества в имиджа на своята корпоративна среда на компанията в която работи, формира и предначертава успеха на всяка продажба и високото клиентско задоволство. Той с лекота взаимодейства и успява да се справи в негативни и непредвидени ситуации, като дори ще успее да натрупа позитив за себе си и компанията ви от това.

Независимо дали сте стартираща компания или компания с дългогодишен опит, търговското представяне има своята необходимост от адаптация и повишаване на неговата ефективност. Assesston ще проследи целият процес - от запознанството до продажбата. Ще анализираме количеството и качеството на информация, което предавате на вашите клиенти, използваните презентационни техники и материали, поведението и последователността на действията ви във формирането на успешната продажба. Заедно с вас ще структурираме процеса така, че да постигнем по-висок синхрон от общата работа, ведно с останалите отдели и компанията, като цяло.

Ако все по-често отправяте поглед към търговския отдел и задавате въпрос "Кой продава предлаганите от компанията ви продукти и услуги?", най-вероятно е време да се свържете с нас.

Отправи запитване