Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Проверка на недвижим имот

Консултантска услуга, която ще ви спести време и ще ви даде необходимото спокойствие за встъпване в сделка по придобиване или реализация на недвижим имот.

Assesston предлага пълноценно изследване на статуса на недвижими имоти, като услугата ни е полезна в следните случаи:
o Когато желаете да закупите или продадете недвижим имот, но бихте искали сделката да премине максимално бързо и без това да ви отнема от пълноценното ви време?
o    Когато искате да сте сигурни във възможностите за развитие на недвижим имот за в бъдеще?
o    Не сте сигурни в пълнотата на подадената ви информация от другата страна.
 
Обект на консултантската ни услуга най-често са следните недвижими имоти на територията на страната:
o    Апартаменти с или без гаражи/паркоместа;
o    Къщи и самостоятелно обособени етажи от къщи;
o    Самостоятелни търговски обекти - Офис, Магазин, Склад, други;
o    Цели сгради (жилищни, търговски, многофункционални, ваканционни, хотелски и други);
o    Поземлени имоти в и извън регулация - ПИ и УПИ;
o    Земеделски земи - ливади, ниви, земеделски земи с или без трайни насаждения;
 
Обхватът на изследване е в зависимост от конкретния недвижим имот и необходимостта от частична или пълноценна проверка. Най-често се състои в:
o    Преглед на наличните документи;
o    Проверка за наличие или липса на тежести;
o    Актуалност и пълноценност на информацията за имота в Агензия по вписванията, Община по район, АГКК, НАГ, НАП и други при необходимост;
o    Набавяне на необходими документи и документално окомплектоване за встъпване в сделка по покупка или продажба.
 
Доверете се нашият професионализъм в сферата на недвижимите имоти!
В кратко време ще извършим всички необходими проверки, ще набавим необходимата информация и документи за спокойното и неангажиращо встъпване в сделка. Ще ви подадем нашите препоръки за последващи необходими процедури за оптимизация стойността на недвижимия имот за в бъдеще и прилежащите разходите по стопанисването му.
 
Отправи запитване