Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Пазарни проучвания и анализи

Вид недвижим имот. Цел. Пазар. Тенденция. Анализ. Извод.

Assesston изготвя локационни, локални и национални пазарни проучвания и анализи в сферата на недвижимите имоти. Определящи за структурата и обхвата на анализа за всеки доклад са целта на възлагането и вида/видовете анализирани недвижими имоти. Всеки доклад отчита зависимостите, основните и второстепенните фактори, формиращи търсенето на конкретния пазар. Биват изследвани основните и потенциални потребители на обекта на проучване. Отчита се динамиката на пазара, тенденциите на последните години, очакванията за развитие и заплахите в краткосрочен период.
 
Нашата основна цел е да ви дадем необходимата информация за вземане на информирано, ясно, устойчиво и стратегически важно решение за вашия бизнес и инвестиционни намерения в сферата недвижимите имоти.
 
За допълнителна информация, моля, отправете вашето запитване или позвънете на телефоните за контакт.
 
Отправи запитване