Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Подбор и привличане на служители

Организиране на конкурси за подбор и привличане на служители. Информиране и консултация на работодателите и търсещите работа лица. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица. Насочване към необходимост от обучения. Насочване и подпомагане за започване на работа в страната и Чужбина.

Управляваната от вас компания е достигнала до етап от развитие, в който е от изключителна важност да приобщите сред редиците си служители, които от момента на постъпването им да продължат налаганата от вас посока на управление и дейност на развитие. Достигнали сте до етап на развитие, в който вече е време да сформирате нов отдел от млади служители, които ефективно да се включат в дейността на компанията ви и бъдещият финансов резултат. Имате необходимост от служител за конкретна длъжност, което не търпи отлагане във времето и покриването на задълженията му от останалите служители ще доведе до напрежение в отдела или организацията.

Assesston предлага организиране на конкурси и посреднически услуги при подбор и наемане на работа на лица на територията на Р. България, и по-специално указва:

o    Информиране и консултиране на работодателите;
o    Информиране и консултиране на търсещите работа лица;
o    Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
o    Насочване към необходимост от обучения;
o    Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в други населени места в страната или в други държави.
 
Assesston упражнява дейността си съгласно законодателство в страната, като услугата е безплатна за търсещите работа лица и се поема изцяло от бъдещия работодател.
 
Assesston е регистрирана компания от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта за осъществяване на посредническа дейност при подбор и наемане – Удостоверение №2800/2019.
 
Отправи запитване