Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Търговско посредничество и агентство

Услуги по търговско посредничество и агентство.

Assesston предлага услуги по посредничество при търговски преговори, сделки и търговски операции. Услугите по търговско посредничество са обвързани предимно с изпълнението на конкретно възложена цел - реализирането на конкретна единична сделка или серия от търговски сделки със сходен характер. Агентските услуги са обвързани с конкретен времеви период и имат за цел извършване на дейност по популяризиране на вашите продукти и услуги на конкретен пазар или пазарна ниша, с очакван търговски и финансов резултат от това.

Специалните ни услуги са насочени към малки и средни предприятия от страната и чужбина, с или без развита търговска среда, желаещи да популяризират предлаганата си продукция или пакет от услуги на територията на Р. България, на локално или национално ниво.

Моля, се свържете с нас, независимо от вида на услугата или продукцията, която желаете да реализирате. В зависимост от вашите изисквания и очаквания, Assesston ще отговори с професионална консултация и изпълнение.

Отправи запитване