Свържете се с нас от 9:00 до 18:00 часа+359885601995

Клиентско изживяване

Формирането на успешна концепция за клиентско изживяване ви поставя на финалната права към успеха на клиентското предпочитание.

Над 70% от мениджърите на компаниите в световен мащаб са на мнение, че програмата за клиентското изживяване в тяхната компания не е достатъчно ефективна или изобщо нямат такава.
 
Ако и вие смятате, че вашата компания е в този процент и в двата случая е препоръчително да се обърнете към консултант по търговска и бизнес оптимизация. Не е необходимо да „изпробвате“ различни похвати за повишаване на клиентското задоволство или да изразходвате ресурси за „частично справяне с проблема“. 

Една програма за клиентско преживяване е всъщност стратегия по която следва да премине основен процент от вашите клиенти. Същата предначертава множество процеси и обхваща вероятните фактори, с които всеки ваш клиент има досег по време на комуникацията си с вас и вашите служители. В зависимост от мащабността на вашия бизнес, разновидността на продуктите и услугите, които предлагате, заложените цели и не на последно място, разбира се, вашите клиенти, вашата програма за клиентско преживяване може да обхваща множество под програми за генериране, формиране, запазване, поддържане и подсилване на клиентското задоволство и удовлетвореност.
 
Внедряването на програма за клиентско изживяване има значим за организацията положителен и оптимизиращ процесите ефект. На първо място ще бъде спомогнато да се установи едно общо разбиране, а именно, че Клиентът е в основата на всичко, независимо дали сте представител на търговски отдел или отделът за поддръжка на активите. Това е важен фокус-момент за вниманието и мотивацията на вашите служители и мениджъри. Към него следва да бъдат добавени необходимите метрики за анализ на качеството във всеки процес, като от съществено значение е процесът да бъде ясен за всеки служител и мениджър в йерархичната ви структура. Ще бъде допринесено за по-висока мотивация в работните процеси и значимост за всеки служител на структурата на компанията. Комфортът и резултатността на работната среда ще се повиши, за сметка на напрежението и негативите.
 
Когато всичко работи в синхрон и генерира висока клиентска оценка, програмата за клиентско изживяване може да бъде наречена успешна, а компанията ви ще се нареди в по-малкия процент от световната статистика, успяваща да генерира множество доволни клиенти, които споделят задоволството и препоръчват всеки закупен от вас продукт или услуга.
 
Отправи запитване